Saturday, March 19, 2016

Nourish Your Child, Feed Him Right

Sabi nga ni Jamie Oliver... "Breastfeeding is the beginning of the story."

Please read this entire article. And please realize that EVERYTHING begins with YOUR choice on how to nourish your baby. I say NOURISH and not just FEED, because you can give am to your baby and baby still might not die (baby will be malnourished but may continue to survive, like what happens to the poor).

I also emphasize YOUR CHOICE... Coz when your baby is now a toddler, he should not be dictating what is offered at your table.

Yes, he will have preferences and favorites BUT if you only offer a variety of whole foods at home, then he will learn that is the type of food one eats... So that someday, when he goes to parties and gets exposed to fast, junk and processed food which he might try/like, he will still come home able to eat his vegetables and fruits and Pinoy dishes (which include diff parts of different plants).

And I would like to emphasize that formula is a processed food that IS high in sugar. So, when you give up on breastfeeding and give in to formula, you say YES to the deterioration of your baby's body. From babyhood. Same is true for processed baby food and fast food.

This is a fact. Formula-fed babies have been found to have increased Obesity, hypertension, heart disease, kidney disease and diabetes risks. This is not fear-mongering. It's a fact.

Take care of your health but be vigilant of your child's diet too... For as long as possible.

Breastfeeding is the beginning of the story. Don't let the story end in diabetes and heart disease.

===

In Tagalog (para walang reklamo)

Sabi nga Ni Jamie Oliver, "Ang pagpapasuso ang simula ng kwento/lahat."

Pakibasa po ng buong artikulo. Namnamin. Intindihin.

Tandaan na lahat ay nagsisimula sa inyong desisyon Kung paano palalakihin at pagyayamanin ang anak. PALAKI at Hindi lang PAKAKAININ, Kasi nga ang baby pwedeng bigyan ng am at Kung ano-ano at pwedeng Hindi naman mamatay (lalaki pa din, malnourished lang). Parang yung mga mahihirap na kung ano na lang makain, nakaka-survive naman.

Gusto ko din idikdik ang puntong INYONG DESISYON Kung ano ang ibibigay sa anak. Kayo ang magulang, Kayo ang may Alam, Kayo ang may kasalanan if ever. Hindi dapat anak Nya ang magdidikta ano ang ipapakain sa kanya.

Opo, syempre magkakaron sya ng paborito at aayawan. Pero ang punto dito ay, Kung lahat ng hinahain sa bahay ay tamang pagkain, matututo syang kumain ng tama at ayos at hindi pihikan. Para Kung mapadpad man sya sa mga kasiyahan kung San ang handa ay junk, fast, processed food, matikman/magustuhan man nya, uuwi pa din syang kakain ng ihahain sa Bahay. Kakain pa din sya ng gulay at prutas at mga pagkaing Pinoy na kumpleto ng parte ng ibat-Ibang halaman (pansinin Nyo ang sinigang, prutas ang kamatis/kalamansi/sampalok, ugat ang bawang/sibuyas, dahon/tangkay ang mga talbos).

At gusto kong idiin na ang formula milk ay processed food na sagana sa asukal (pati asin). Kaya po pag sumusuko kayo sa pagpapasuso at nauuwi sa pagbibigay ng formula, um-ooo Kayo sa unti-unting pagkasira ng katawan ng anak Nyo. Simula sa pagkabata. Pareho lang din kung ang ibibigay nyo ay processed baby food at fast food.

Ito po ay napatunayan na ng Syensya. Katotohanan po na ang batang laking formula ay mas malaki ang tsansa magkaron ng sakit sa puso, bato, high blood, diabetes at mas malamang eh tumaba. Hindi ito pananakot kundi pagsasabi ng totoo.

Alagaan nyo po ang kalusugan nyo Pero mas lalong magpursige sa pagko-kontrol ng kinakain ng anak hanggat kaya.

Sa pagpapasuso nagsisimula ang kwento. Wag hayaang matapos sa diabetes at sakit sa puso Ito.

"There is no escaping the fact that the more we consume prepared and processed foods, the more we trip the inflammation switch little by little each day. The human body cannot process, nor was it designed to consume, foods packed with sugars and soaked in omega-6 oils.

There is but one answer to quieting inflammation, and that is returning to foods closer to their natural state. To build muscle, eat more protein. Choose carbohydrates that are very complex such as colorful fruits and vegetables. Cut down on or eliminate inflammation- causing omega-6 fats like corn and soybean oil and the processed foods that are made from them.

What you can do is choose whole foods your grandmother served and not those your mom turned to as grocery store aisles filled with manufactured foods. By eliminating inflammatory foods and adding essential nutrients from fresh unprocessed food, you will reverse years of damage in your arteries and throughout your body from consuming the typical American diet."

- #adminmec

See more at  this news article